NeChishanu, Zvita 6, 2019
Nhamba yekodhadhi inonzi drone ne 4K video uye photocamera